Modiano

Members CSR

Jsme obchodníci s vlnou a výrobci česanců

od roku 1957

Kdo jsme

G. Modiano Ltd. je jedním z předních obchodníků a zpracovatelů vlny. Počátky této společnosti sahají až do roku 1875. Dnešní charakter jí však vtiskl její zakladatel Jo (Giuseppe) Modiano v roce 1957. Od té doby se společnost stala největším výrobcem vlněných česanců na světě.

Co děláme

Nakupujeme potní vlnu v zemích celého světa a dopravujeme do naší továrny v Nejdku v České republice, kde se vlna pere a následným česáním zpracovává na česanec - polotovar pro přádelny na výrobu přízí.

Každá jednotlivá partie potní vlny je minimálně třikrát kontrolována naším týmem zkušených nákupčích a opětovně kontrolována v továrně před zpracováním, v jeho průběhu a také na konci celého procesu zpracování.

V závislosti na přádelně slouží pak příze celé škále navazujících koncových použití: tkaní, ploché a okrouhlé pletení, ruční pletení bytové a nábytkové textilie. Souběžným výrobkem partií při česání jsou výčesky, používané rovněž k výrobě přízí, plstí a vycpávek.

Nákup Vaší vlny

Vlnu kupujeme na světových aukcích, od třetích stran i od individuálních producentů vlny. Pokud je Vaše vlna mezi 12 až 36 mikrony a myslíte si, že by byla vhodná pro česání, kontaktujte nejbližší kancelář G. Modiano, nebo přímo naše ústředí v Londýně.

Nejdek

Náš výrobní závod

Nejdecká česárna vlny, a.s. (NČV) byla založena v roce 1995, i když první záznamy o zpracování vlny sahají až do roku 1846, kdy byla tehdejší manufakturou roztočena vodní turbína na místní řece Rolavě. Významná moderní textilní továrna byla postavena v letech 1910 až 1929 a další rekonstrukcí prošla v letech 1968-1974. Dnes je NČV jednou z nejmodernějších prádelen a česáren na světě sestávající z 80 000 m2 zastřešené plochy a s roční kapacitou výroby v objemu 23 miliónů kg (na bázi česanců a výčesků) s plány dalšího rozvoje. Jsou zde také dvě zušlechťovací linky na neplstivou úpravu (Hercosett) a dále na úpravu pro změkčení omaku (Basolan). Továrna získala akreditace v oblasti ekologie EU Flower a OEKO-TEX 100. Zároveň provozuje nejmodernější čističku odpadních vod.

Naše výrobky

Prodáváme potní vlnu, vlněné česance (na přání zušlechtěné neplstivou úpravou - Hercosett, nebo úpravou ke změkčení omaku - Basolan), výčesky, vlákenné odpady (neupravené i karbonizované) a tuk z vlny. Naše vlny pokrývají široký rozsah jednotlivých typů, výtěžností a kvalit, od 12 do 36 mikronů, ve staplových délkách od 50 do 100 HM. Můžeme dodat česance i nasekané od 25 do 150 mm.

Po celém světě máme 11 kanceláří

G. Modiano Limited London Office

KONTAKTNÍ MÍSTO

G. Modiano Limited

Broad Street House
55 Old Broad Street
London, EC2M 1RX

Telefon+44 (0)20 7012 0000

Fax+44 (0)20 7374 6468

G. Modiano Limited Bradford

KONTAKTNÍ MÍSTO

G. Modiano Limited

10 Russell Court, Wool Gate
Cottingley Business Park, Bingley
West Yorkshire, BD16 1PE

Telefon+44 (0)1274 727428

Fax+44 (0)1274 734544

G. Modiano Limited Biella

KONTAKTNÍ MÍSTO

G. Modiano Limited Biella

Via Trieste 11
13900 Biella (BI)
Italy

Telefon+39 015 30038

Fax+39 015 32354

Nejdecká česárna vlny, a.s. (Nejdek Wool Combing, a.s.)

KONTAKTNÍ MÍSTO

Nejdecká česárna vlny, a.s.

Nádražní 1267
362 21 Nejdek
Czech Republic

Telefon+420 353 911 111

Fax+420 353 911 120

G. Modiano Yün Ticaret A.Ş.

KONTAKTNÍ MÍSTO

G. Modiano Yün Ticaret A.Ş.

Ömer Avni Mh.İnebolu Sokak No. 13
Malatya Apt. Kat 3 D.3
34427 Kabataş, İstanbul, Turkey

Telefon+90 212 2511160

Fax+90 212 2511153

Modiano Australia Pty. Limited

KONTAKTNÍ MÍSTO

Modiano Australia Pty. Limited

Level 1, 403 Francis Street (CNR Export Dr)
Brooklyn 3012
Victoria, Australia

Telefon+61 38614 7000

Fax+61 38614 7070

Modiano Australia Pty. Limited at Sydney

KONTAKTNÍ MÍSTO

Modiano Australia Pty. Limited

Sydney Wool Center
Dennistoun Avenue, Guildford 2151
Sydney, Australia

Telefon+61 29 681 5683

Fax+61 29 681 1038

Modiano Australia Pty. Limited in Fremantle

KONTAKTNÍ MÍSTO

Modiano Australia Pty. Limited

48 Howson Way
Bibra Lake
Western Australia 6163

Telefon+61 8 9434 6998

G. Modiano (NZ) Limited in Christchurch

KONTAKTNÍ MÍSTO

G. Modiano (NZ) Limited

9B Scotston Avenue
Papanui
Christchurch 8052, New Zealand

Telefon+64 3 352 7580

Fax+64 3 352 7584

G. Modiano S.A. Pty Limited

KONTAKTNÍ MÍSTO

G. Modiano S.A. Pty Limited

P.O. Box 2470, B.K.B. Building
Grahamstown Road, North End
Port Elizabeth 6056, Republic of South Africa

Telefon+27 41 4846546

Fax+27 41 4841143

G. Modiano Limited Shanghai Representative Office

KONTAKTNÍ MÍSTO

G. Modiano Limited Shanghai Representative Office

Room 311, West Section, Block 1, 100 Yejiazhai Road
Putuo District
Shanghai, 200060, People's Republic of China

Telefon+86 21 5298 7567/7568

Fax+86 21 5298 7569

Mobile+86 137 6430 4916

Společenská odpovědnost (CSR)

G. Modiano Limited je nadnárodní společností s významným podílem ve světovém obchodování s vlnou. Jsme hrdí na naši práci a rostoucí povědomí o vlně. Dobré jméno našeho průmyslu je rozhodujícím faktorem pro další stabilitu. Zakládáme si na uplatňování nejlepších technik a postupů v každé oblasti našeho byznysu, a to od péče o zaměstnance, přes organizování kampaní za pozitivní změny v oblasti péče o ovce, až po naprostou důvěru v bezpečnost hotového výrobku.

Dobré životní podmínky zvířat

G.Modiano Limited plně podporuje zásady stanovené ve Směrnicích IWTO (International Wool Textile Organisation), jež se týkají dobrých životních podmínek ovcí a v Deklaraci Dumfries House (Dumfries House Declaration).

Věříme, že všechny ovce mají nárok na život bez bolesti, hladu a strachu.

Vyvíjíme maximální úsilí k tomu, abychom nakupovali vlnu, která je pěstována podle etických měřítek. Aktivně povzbuzujeme farmáře, aby nejen zvyšovali dodávky takové vlny, ale také v plné míře zajistili prokazatelnost původu vyprodukované vlny.

V našem podnikání hrajeme klíčovou úlohu při informování producentů vlny o měnícím se přístupu spotřebitelů s důrazem na dobré životní podmínky ovcí a soustřeďujeme se na to, aby farmáři tyto etické normy respektovali a podporovali.

Naše výrobní zařízení

Naše továrna, Nejdecká česárna vlny a.s. (NCV), jež sídlí v Evropské unii, se drží nejpřísnějších celosvětových standardů. Standardy pokrývají všechny oblasti od práv a výplat zaměstnanců, přes bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti, zpracování odpadních vod, nakládání s odpady až po bezpečnost výrobků. Neustále investujeme do výrobních strojů, zařízení a infrastruktury, abychom zajistili bezpečné prostředí pro zaměstnance a minimalizovali dopad na životní prostředí.

Ve světovém měřítku je NCV jednou z česáren s nejefektivnějším využitím vody. Veškerá prací voda je čištěna interně ve vlastní čistírně. Vyčištěná voda je následně recyklována zpět do pracích linek. Do řeky není vypouštěn žádný odpad.

Používání látek s obsahem APEO nebo NPEO není povoleno, jakožto i používání nebo emitování jiných sloučenin škodlivých pro životní prostředí. Naše vlněné česance, výčesky i výrobní procesy jsou nezávisle a pravidelně testovány.

NCV uplatňuje rozsáhlé recyklační programy. Každý vedlejší produkt z výroby je znovu použit, včetně kovových háčků na balíky, pásek a obalového materiálu. Organický odpad se dokonce používá při výrobě obnovitelné energie.

Ekoznačka EU

Naše česárna se pyšní statusem ekologické značky EU, tj. detailně propracovanou akreditací řízenou Evropskou komisí, kterou je náročné získat. Aby bylo možné se kvalifikovat na ekoznačku EU, museli jsme prokázat, že všechny naše procesy, vstupy, výstupy, metody nakládání s odpady, způsob jednání se zaměstnanci a subdodavateli, splňují specifická kritéria vydaná Komisí EU. Na akreditaci dohlíží vládní agentura, která jedná jménem Ministerstva životního prostředí ČR, a která pečlivé studuje výše uvedené a je oprávněna provést namátkovou kontrolu. Kritéria ekoznačky se neustále vyvíjejí a proto NCV musí každé čtyři roky splnit nová, přísnější kritéria a obnovovat platnost udělené certifikace.

Další informace o ekoznačce EU :
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/the-ecolabel-scheme.html

OEKO-TEX

OEKO-TEX je asociací nezávislých zkušebních ústavů pro testování textilií, které usilují o zvýšení bezpečnosti výrobků a udržitelnou výrobu v textilním hodnotovém řetězci prostřednictvím neustálého zlepšování. NCV získala certifikát OEKO-TEX® 100 v nevyšší kvalitativní třídě (Třída produktu 1). Laboratorní parametry (mikrony a délka), které se testují v NCV, jsou srovnatelné s výsledky změřenými v nezávislé laboratoři Centexbel v Belgii a jsou všeobecně akceptovány. Certifikace OEKO-TEX je obnovována každým rokem. Zde je odkaz pro více informací

Zákon o novodobém otroctví z roku 2015

Zde je odkaz na prohlášení o aktuálním otroctví a obchodování s lidmi podle článku 54 (1) zákona o novodobém otroctví z roku 2015.

Dárcovství

Společnost G. Modiano Ltd každým rokem daruje část svých zisků na dobročinné účely a uplatňuje systém “Dávej podle svého výdělku” (Give as You Earn), který je harmonizován i s prospěchem pro své vlastní zaměstnance.

Campaign for Wool Woolmark